09-10-2014

Najemca do dewelopera: nie dam gwarancji bankowej, i co mi zrobisz…?

Zabezpieczenie roszczeń wynajmującego to jeden z najważniejszych obszarów umowy najmu lokalu w centrum handlowym. Czynsz najmu służy przecież obsłudze finansowania budowy obiektu.


09-10-2014

Sposób na obniżenie podatku od nieruchomości dla współwłaściciela galerii handlowej

Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu...


09-10-2014

Gdy radni mówią: „nie!”…

Nierzadko budowa centrum handlowego doznaje przeszkód, i to już na etapie planistycznym. Nowy projekt jest z reguły w mieście politycznie niewygodny, szkodzi dawno utrwalonym, lokalnym układom, godzi w interesy lokalnych kupców i sklepikarzy.


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.