PRCH Legal Club - 25 listopada 2016 r. – RELACJA

PRCH Legal Club - 25 listopada 2016 r. – RELACJA

29-11-2016


W dniu 25 listopada 2016 r. podczas spotkania PRCH Legal Club eksperci Kancelarii CAUSA FINITA oraz AXELO omówili podstawowe założenia projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (REIT).

Prelegenci w swojej prezentacji przedstawili m.in. aktualne tendencje ustawodawcze w zakresie zagadnień podatkowych dotyczące nieruchomości, w tym podatek handlowy, zakaz handlu w niedzielę, zmiany w Ordynacji podatkowej i planowane opodatkowanie FIZ-ów.

Przedmiotem dalszej dyskusji były zalety REIT-ów oraz  korzyści podatkowe, jakie ustawodawca przewidział dla tych wehikułów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dotycząca korzyści, jakie  deweloperzy rynku nieruchomości komercyjnych będą mogli osiągnąć stając się REIT-ami.  Finalnie, eksperci  zaproponowali zarys procedury, dzięki której deweloperzy będą mogli stać się spółkami rynku wynajmu nieruchomości i korzystać ze zwolnienia CIT.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, polskie REIT-y muszą być spółkami publicznymi z minimalnym kapitałem zakładowym na poziomie 60 milionów złotych. Jednym z wymogów jest, aby co najmniej 70 proc. aktywów takich spółek stanowiły nieruchomości lub udziały i akcje spółek zależnych lub innych spółek rynku wynajmu nieruchomości, a wartość bilansowa zobowiązań nie przekraczała 70 proc. wartości bilansowej aktywów. Z dalszych obostrzeń wynika, że  spółka rynku wynajmu nieruchomości będzie musiała osiągać nie mniej niż 70 proc. zysku z wynajmu nieruchomości lub ich części (tytułem czynszu) lub odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części. Ponadto, przychody takich spółek mają być uzyskiwane z najmu co najmniej trzech nieruchomości lub ich części. Ma to w ocenie Ministerstwa Finansów zapewnić dywersyfikację portfela.

Wejście w życie nowych przepisów planowane jest na początek przyszłego roku, dlatego warto z uwagą śledzić aktywność ustawodawcy w tym zakresie.


autor:

Kancelaria Prawnicza Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.