Klinika medyczna w galerii handlowej?

Klinika medyczna w galerii handlowej?

23-09-2014


Obowiązek podatkowy od nieruchomości jest jednym z bardziej dolegliwych kosztów administracyjnych galerii handlowej. Galeria handlowa z uwagi na swoją powierzchnię generuje przecież wysokie podatki.

W przypadku takiej dolegliwości warto sprowadzić do naszej galerii lekarza, który pozwoli nam na obniżenie podatku. 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. właściciele i posiadacze gruntów oraz budynków obowiązani są płacić podatek od nieruchomości wyliczany w oparciu o ich powierzchnię. Współcześnie, galeria handlowa stała się miejscem, zapewniającym realizację niemal wszystkich potrzeb i źródłem rozrywek. Dlatego nie powinno nikogo zdziwić umiejscowienie w galerii handlowej np. kliniki medycznej. Nie dość, że wpłynie to na atrakcyjność centrum handlowego, to jeszcze pozwoli na oszczędności w podatku od nieruchomości poprzez skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku.

Powyższą możliwość stwarza art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie, z którym w przypadku budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń stawka podatku nie może przekroczyć rocznie 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Powyższą stawkę za rok 2014 uregulował Minister Finansów w swoim obwieszczeniu (M.P. z 2013 r., poz. 724). Przykładowo, w Warszawie za 2014 r. stawka podatku od nieruchomości za jeden metr kwadratowy powierzchni, w budynku przeznaczonym na działalność gospodarczą, została ustalona na kwotę 23,03 PLN. Stosując stawkę preferencyjną zaoszczędzimy 18,35 zł na każdym metrze kwadratowym powierzchni związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Im większa będzie powierzchnia przeznaczona na realizację świadczeń zdrowotnych w galerii, tym większa będzie oszczędność na podatku od nieruchomości.

Do 2011 r. z preferencyjna stawka podatku znajdowała zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy na danej powierzchni faktycznie wykonywano działalność leczniczą. Z ulgi, zatem nie korzystały inne pomieszczenie pomocnicze choćby były niezbędne do realizacji świadczeń. Począwszy od 1 stycznia 2011 r., na skutek wprowadzonej nowelizacji, z preferencyjnej stawki podatku mogą korzystać wszystkie powierzchnie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, czyli np. poczekalnie dla pacjentów, recepcja kliniki itp.

Często właściciele galerii handlowej wyliczają podatek od nieruchomości automatycznie, w oparciu o powierzchnię bez pogłębionej analizy charakteru najmowanej powierzchni. Tym samym pozbawiają się oni możliwości zmniejszenia płaconych podatków. Dlatego też każdorazowo warto rozważyć przesłanki do zastosowania stawek preferencyjnych na dany rok, a jeżeli wystąpi taka konieczności, to również złożenie korekty deklaracji za lata poprzednie.


autor:

Wojciech Kosior, prawnik w Kancelarii Prawniczej Causa Finita


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.