Kancelaria Prawnicza Causa Finita współorganizatorem spotakania Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych

Kancelaria Prawnicza Causa Finita współorganizatorem spotakania Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych

09-12-2014


2 grudnia w Hotelu Hilton w Warszawie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele centrów handlowych m.in. z takich firm jak TriGranit, AIG Lincoln, Elbfonds, IGI, Par

Spotkanie poprowadził Robert Szczepanek radca prawny, właściciel Kancelarii Prawniczej Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm oraz członek Stowarzyszenia Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych.. Dyskusja dotyczyła m.in. takich kwestii jak konsolidacja branży deweloperskiej, nasycenia powierzchnią handlową, przewlekłości postępowań sądowych wobec najemców nie płacących czynszu oraz braku sprawnych mechanizmów realizacji roszczeń finansowych.

W ocenie uczestników spotkania rynek centrów handlowych znajduję się obecnie w stagnacji. Otwieranie przez najemców kolejnej lokalizacji w danym mieście nie przekłada się na proporcjonalny wzrost obrotów i marż. Najemcy nie mają zatem impulsu do dalszego rozwoju. Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na kwestię małej świadomości biznesowej niektórych uczestników rynku centrów handlowych. Po stronie deweloperów zdarzają się bowiem podmioty niedoświadczone, które oferują najemcom zupełnie nierynkowe stawki czynszowe, zaś sieci handlowe uogólniają to zjawisko i odbierają te stawki jako miarodajne dla polskiego rynku. 

Wiele uwagi podczas spotkania poświęcono również projektowi kodeksu dobrych praktyk, który regulował będzie podstawowe zasady postępowania deweloperów zarówno wobec siebie, jak i wobec najemców. Uczestnicy spotkania zgodzili się z pomysłem powołania branżowego sądu arbitrażowego, który bez zbędnych formalności w oparciu o wyżej wymieniony kodeks rozstrzygał będzie sprawy ze stosunku między wynajmującymi, a najemcami. Omówiono również inne inicjatywy i przedsięwzięcia, które przedstawiciele Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych zamierzają podjąć w zbliżający się roku 2015.

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych, które członkowie Stowarzyszenia zapowiedzieli na wiosnę 2015 roku. 

 
Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.