Kancelaria Prawnicza CAUSA FINITA partnerem merytorycznym jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014

Kancelaria Prawnicza CAUSA FINITA partnerem merytorycznym jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014

27-09-2014


W dniach 17 – 18 września 2014 r. w Warszawie odbyła się kolejna edycja Shopping Center Forum, największego spotkania najemców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowej. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 1400 osób, w tym ponad 300 przedstawic

Uczestnicy Shopping Center Forum mogli zapoznać się podczas targów z projektami centrów handlowych planowanych, budowanych, rozbudowywanych i tych obecnie rekomercjalizowanych. Podczas Forum, deweloperzy i najemcy podpisali wiele znaczących umów, a w ramach Speed Networking odbyło się aż 270 spotkań, które pomogły firmom we wstępnej weryfikacji możliwości współpracy. Kancelaria Prawnicza CAUSA FINITA jako partner merytoryczny Forum, zorganizowała panel dyskusyjny poświęcony problemom z jakimi borykają się obecnie deweloperzy nieruchomości komercyjnych w Polsce. W panelu wzięli udział: Marta Półtorak - prezes zarządu Millenium Hall, Beata Kijowska - wiceprezes zarządu Park Handlowy Wołomin, Krzysztof Apostolidis - prezes zarządu Fabryka Biznesu, Jan Mroczka - prezes zarządu Rank Progress oraz Robert Szczepanek – radca prawny, właściciel kancelarii prawniczej Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm. Panel moderował Robert Szewczyk - Redaktor Naczelny Portalu centrów handlowych Retailnet.

Debata cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród deweloperów jak i najemców oraz wzbudziła sporo kuluarowych kontrowersji. Okazuje się bowiem, że problemów branży deweloperów jest bardzo dużo, a ich źródłem wydaje się być sytuacja tzw. „rynku najemcy”. W ocenie uczestników dyskusji, rynek najemcy wymusza wiele nienormalnych zjawisk polegających na przerzucaniu przez najemców ryzyka prowadzonej w centrum działalności na wynajmującego. Służą temu zapisy umowne o kontrybucjach, czynszach obrotowych, możliwości wcześniejszego zerwania umowy. Uczestnicy spotkania próbowali odpowiedzieć na szereg pytań, które obecnie nurtują zarówno deweloperów jak i najemców, gdyż jak wynikło z dyskusji obie strony mają poczucie niezrozumienia wzajemnych interesów w trakcie negocjowania umów najmu.

Podczas spotkania dużo miejsca poświecono również problemom związanym z budową i prowadzeniem centrum handlowego. Zauważono że inwestorzy coraz częściej borykają się z problemem tzw. „ekoterroryzmu”, a wiec blokowaniem inwestycji przez organizacje pseudo-ekologiczne. Realizacja inwestycji obejmującej nieruchomość komercyjną wymaga dość drobiazgowego przygotowania projektu pod względem formalnoprawnym - dotyczy to także kwestii związanych z ochroną środowiska. Jednak organizacje, które mają to środowisko w trakcie procesu inwestycyjnego chronić w ogromnej większości nie zajmują się w ogóle ochroną środowiska. Powołuje się je często wyłącznie po to, by poprzez blokowanie czyichś inwestycji osiągnąć korzyści majątkowe. Deweloperzy przedstawiali swoje przykłady blokowania budowy przez ekoterrorystów, konieczność uiszczania haraczu za odstąpienie od blokady inwestycji oraz bezkarność takich działań w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Zaproszeni goście mówili również na temat tzw. powierzchni biologiczno czynnych budowanych na dachach i tarasach realizowanych inwestycji. Starano się odpowiedzieć na pytanie czy takie powierzchnie powstawały dobrowolnie, czy też była to konieczność wynikająca z planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas dyskusji okazał się bowiem, że  takie projekty nie są wymysłem samych inwestorów. Jak pokazała praktyka przepisy o powierzchni biologicznie czynnej niezwykle komplikują proces inwestycyjny w nieruchomościach komercyjnych nie mając zasadniczo żadnego wpływu na środowisko naturalne. Prelegenci w dyskusji nie zgadzali się z twierdzeniem, że ogród na dachu budowanych przez nich inwestycji przyczyni się w jakikolwiek sposób do poprawy kondycji środowiska naturalnego. Może zaś mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie o czym świadczy niedawana tragedia jaka wydarzyła się w supermarkecie w Rydze.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego bardzo ciepło przyjęli również inicjatywy przedstawione przez członków Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych. Stowarzyszenie pragnie stworzyć m.in. kodeks dobrych praktyk. Kodeks taki miałby uregulować biznesowe stosunki między najemcami a wynajmującymi w centrach handlowych, podzielić ryzyko, zdefiniować odpowiedzialność. Przedstawiciele Unii opowiedzieli również o projekcie powołania Sądu Arbitrażowego, który będzie orzekał m.in. w oparciu wyżej wymieniony kodeks dobrych praktyk, zaś sprawy toczące się przed nim nie powinny trwać dłużej, niż 6 tygodni. Wyrok takiego sądu polubownego nie będzie podlegał zaskarżeniu w toku instancji i będzie miał moc analogiczną do wyroku sądu powszechnego. Unia Deweloperów Nieruchomości pragnie również zaangażować się w proces legislacyjny i prace nad zmianą niekorzystnych przepisów prawa, które ograniczają deweloperów w procesie realizacji inwestycji.

Podczas drugiego dnia Shopping Center Forum, prawnicy CAUSA FINITA odbyli wiele spotkań i nieformalnych rozmów z uczestnikami targów. Starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które nurtują zarówno najemców jak i wynajmujących. Jesienna edycja Shopping Center Forum okazała się wielkim sukcesem zarówno po stronie organizatorów tego wydarzenia jak i ze względu na frekwencję osób uczestniczących w Forum.

Już teraz zapraszamy na kolejną zimową edycję Shopping Center Forum, która odbędzie się 3 marca 2015 r. Podczas tego wydarzenia ponownie jako partner merytoryczny Kancelaria Prawnicza CAUSA FINITA zorganizuje panel dyskusyjny, na którym postaramy się poruszyć równie ważne tematy frapujące zarówno najemców, jak i deweloperów centrów handlowych.
Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.