Emisja akcji – dobry sposób na problemy z equity

Emisja akcji – dobry sposób na problemy z equity

20-10-2014


Analizując potencjalne możliwości finansowania inwestycji deweloperskich warto rozważyć emisję akcji.

Przyjrzyjmy się możliwości pozyskania środków finansowych z emisji akcji przeprowadzonej w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu – NewConnect.

NewConnect jest alternatywnym rynkiem kapitałowym zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), funkcjonującym od 2007 roku. NewConnect to platforma giełdowa dla młodych, dynamicznych spółek, które są zainteresowane debiutem giełdowym, jednak nie spełniają wyśrubowanych kryteriów wejścia na podstawowy rynek GPW. Może również stanowić atrakcyjne źródło kapitału dla spółek, które na drodze rozwoju zmagają się z brakiem źródeł finansowania, a jednocześnie – z uwagi na krótki czas i jeszcze niewystarczającą skalę działalności – nie są gotowe do wejścia na główny parkiet. Na NewConnect może zadebiutować spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna, która nie znajduje się w stanie upadłości lub postępowania likwidacyjnego oraz posiada nieograniczoną zbywalność akcji. Debiut w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu może nastąpić na drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej.

Oferta publiczna, to droga debiutu analogiczna do tej, która obowiązuje na rynku podstawowym. Spółka przygotowuje wtedy prospekt emisyjny, bądź memorandum informacyjne (w przypadku ofert o wartości mniejszej niż 2,5 mln euro), podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czas załatwiania formalności –  od decyzji do debiutu – jest podobny jak na rynku regulowanym i może trwać 6 –  9 miesięcy.

Głównym atutem NewConnect jako rynku alternatywnego w stosunku do głównego parkietu GPW, jest możliwość przeprowadzenia tzw. oferty prywatnej, która charakteryzuje się uproszczoną ścieżką wejścia na giełdę, czyniąc tym samym debiut relatywnie tanim i szybkim. Cały proces zajmuje zwykle około 3 – 4 miesiące (na rynku głównym proces ten może trwać około 9 miesięcy). Oferta prywatna kierowana jest do maksimum 99 podmiotów, inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. W tym przypadku dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie uproszczonego dokumentu informacyjnego, zatwierdzonego przez autoryzowanego doradcę. Ten sposób wejścia na NewConnect wybiera obecnie większość debiutujących firm.

Emisja akcji w ramach NewConnect może skutecznie pomóc deweloperowi w ograniczeniu tzw. luki kapitałowej, czyli bariery w dostępie do kapitału. Młode przedsiębiorstwa z reguły nie mogą liczyć na zapewnienie inwestycji wystarczającego equity (wkładu własnego) umożliwiającego zaciągnięcie kredytu bankowego na jej budowę, a jeśli już go uzyskają, zdarzają im się trudności z zapewnieniem środków na jego regularną spłatę. Ponadto, pozyskanie kapitału za pośrednictwem emisji akcji może być o wiele bardziej korzystne niż finansowanie inwestycji za pomocą kredytu. Dzieje się tak dlatego, że odsetki od kredytu potrafią skutecznie umniejszyć wynik netto, a także, przy zmiennym oprocentowaniu, narażają spółkę na ryzyko zmiany stóp procentowych. Pozyskanie środków z NewConnect jest dla młodej, ambitnej spółki relatywnie najłatwiejsze, a dodatkowo obecność na rynku publicznym i regularna publikacja wyników zwiększa jej wiarygodność w oczach inwestorów i partnerów biznesowych.

Warto również zaznaczyć, że w sytuacji, kiedy spółka decyduje się na skorzystanie z oferty prywatnej, to koszty debiutu są niewielkie i bardzo konkurencyjne wobec innych form finansowania. Emitent co prawda w dalszym ciągu ponosi koszty korzystania z usług autoryzowanego doradcy, jednakże może on ubiegać się o refundację kosztów z tytułu zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym. Wnioski o refundację ww. kosztów rozpatruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


autor:

Kancelaria Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.