04-12-2014

Spotkanie członków Stowarzyszenia Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych

<p>2 grudnia 2014 r. o godz. 9:30 w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się spotkanie członk&oacute;w Stowarzyszenia Unii Deweloper&oacute;w Nieruchomości Komercyjnych.</p> <p>&ndash; Tematyka spotkania poświęcona będzie przede wszystkim problemom branży, wynikającym z sytuacji tzw. &ldquo;rynku najemcy&rdquo;. Członkowie Stowarzyszenia będą kontynuować dyskusję nad koncepcją rozwoju rynku centr&oacute;w handlowych w Polsce oraz dążyć do odpowiedzi m.in. na pytania: jak powinno rozkładać się ryzyko inwestycyjne w obszarze centrum handlowego oraz czy deweloper ma być odpowiedzialny za to, że do lokalu najemcy nie przychodzą klienci &ndash; m&oacute;wi w rozmowie z portalem Retailnet Robert Szczepanek, radca prawny, założyciel Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm.</p> <p>Podczas spotkania poruszane będą r&oacute;wnież zagadnienia związane z dalszym rozwojem Stowarzyszenia, rozszerzeniem jego dotychczasowej działalności, podjęciem decyzji o zmianach organizacyjno-prawnych Unii Deweloper&oacute;w Nieruchomości Komercyjnych oraz powołaniem do życia Sądu Arbitrażowego orzekającego w oparciu o zasady określone w kodeksie dobrych praktyk, nad kt&oacute;rym obecnie pracują specjaliści zrzeszeni w UDNK. Przedstawiciele Unii Deweloper&oacute;w Nieruchomości Komercyjnych opowiedzą także o udziale Stowarzyszenia w procesie legislacyjnym i pracach nad zmianą niekorzystnych przepis&oacute;w prawa, kt&oacute;re ograniczają deweloper&oacute;w w procesie realizacji inwestycji.</p> <p>Uczestnikami spotkania będą członkowie Stowarzyszenia, a także znani deweloperzy, konsultanci i specjaliści związani z nieruchomościami komercyjnymi w naszym kraju. Patronem merytorycznym spotkania jest Retailnet.pl portal centr&oacute;w handlowych.</p> <p>Szczeg&oacute;łowy plan spotkania znajduje się na stronie internetowej http://www.udnk.pl/zaproszenia</p> <p><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 238, 238);">Więcej na stronie: retailnet.pl</span></p>


04-12-2014

O relacjach łączących deweloperów z najemcami i nie tylko… spotkanie członków Stowarzyszenia UDNK

<p>Już od dłuższego czasu trwa dyskusja dotycząca wzajemnych relacji łączących deweloper&oacute;w z najemcami, obie strony bowiem mają poczucie niezrozumienia wzajemnych interes&oacute;w. Problem ten ma być r&oacute;wnież poruszany podczas kolejnego spotkania organizowanego przez Unię Deweloper&oacute;w Nieruchomości Komercyjnych, kt&oacute;re odbędzie się 2 grudnia 2015 roku w Hotelu Hilton w Warszawie.</p> <p>&ndash; Podczas spotkania chcemy kontynuować dyskusję nad problemami deweloper&oacute;w centr&oacute;w handlowych w Polsce. Przeprowadzimy analizę obecnej sytuacji, zdefiniujemy potrzeby oraz ustalimy w jakim kierunku rozwija się obecnie rynek centr&oacute;w handlowych. Pragniemy r&oacute;wnież om&oacute;wić kwestie związane z rozwiązywaniem spor&oacute;w między najemcami i deweloperami. Wydaje się bowiem, że wielu takich spor&oacute;w można uniknąć &ndash; wystarczy tylko wzajemne zrozumienie i wsp&oacute;łpraca. Będziemy także dążyć do odpowiedzi na szereg pytań z związanych m.in. z tym, jak powinno rozkładać się ryzyko inwestycyjne w obszarze centrum handlowego? Czy deweloper ma być odpowiedzialny za to, że do lokalu najemcy nie przychodzą klienci? Nasi specjaliści odpowiedzą także na pytania dotyczące problem&oacute;w związanych z budową i prowadzeniem centrum handlowego w Polsce, opowiedzą o ekoterroryźmie i powierzchniach biologiczno czynnych budowanych na dachach i tarasach realizowanych inwestycji.</p> <p>Uczestnikami spotkania będą członkowie Stowarzyszenia, a także znani deweloperzy, konsultanci i specjaliści związani z nieruchomościami komercyjnymi w naszym kraju. Patronem merytorycznym spotkania będzie portal www.retailnet.pl.</p> <p>Szczeg&oacute;łowy plan spotkania znajduje się na stronie internetowej http://www.udnk.pl/zaproszenia</p> <p><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 238, 238);">Więcej na stronie: retailnet.pl</span></p>


04-12-2014

Dzisiaj spotkanie Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych

<p>Już dzisiaj ważne spotkanie uczestnik&oacute;w rynku nieruchomości handlowych. Najwięksi deweloperzy specjalizujący się w budowie, najmie, zarządzaniu centrami handlowymi poruszą istotne dla branży kwestie.</p> <p>Podczas spotkania om&oacute;wione zostaną nowe realia rynku centr&oacute;w handlowych &ndash; sytuacje &ldquo;rynku najemcy&rdquo; oraz jej konsekwencje dla realizacji projekt&oacute;w deweloperskich, powstawanie nowych organizacji najemc&oacute;w konsolidujących ich interesy, brak sprawnych mechanizm&oacute;w realizacji roszczeń finansowych wobec najemc&oacute;w, etc.</p> <p>&ndash; Przede wszystkim chcemy om&oacute;wić problem jakim jest przewlekłość postępowań sądowych wobec najemc&oacute;w nie płacących czynszu. Postępowania sądowe w takich sprawach prowadzone są zwykle przez sądy powszechne, nie mające wiedzy o biznesowych aspektach prowadzenia działalności w centrach handlowych. W rezultacie sądy takie wikłane są w skomplikowane, aczkolwiek niepotrzebne, procedury cywilne polegające na słuchaniu świadk&oacute;w, stron, etc. Tymczasem spory tego typu są przecież oczywiste i proste &ndash; wystarczy, by rozstrzygali je profesjonalni arbitrzy znający komercyjne realia biznesu w centrum handlowym &ndash; m&oacute;wi redakcji Retailnet Robert Szczepanek radca prawny, Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm.</p> <p>W spotkaniu potwierdzili sw&oacute;j udział przedstawiciele m.in. takich firm jak : Rank Progress, Fabryka Biznesu, Napollo, Elbfonds, Develop Investment.</p> <p>&ndash; Zapraszamy do podjęcia dyskusji w tak ważnych sprawach. Branża deweloperska winna zacząć się konsolidować, dążyć do wypracowania wsp&oacute;lnego stanowiska w kluczowych dla rynku sprawach. Idealnym forum dla tego typu dyskusji jest spotkanie Unii Deweloper&oacute;w Nieruchomości Komercyjnych, z merytorycznym patronatem portalu retailnet.pl &ndash; zaprasza Robert Szczepanek.</p> <p>Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2014 roku w hotelu Hilton w Warszawie.</p> <p><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 238, 238);">Więcej na stronie: retailnet.pl</span></p>


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.