17-10-2014

Odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy najmu a podatek VAT

Nierzadko zdarza się, że umowa najmu lokalu w centrum handlowym, zawarta na czas określony, zostaje rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta.


17-10-2014

Waloryzacja czynszu

Wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego w galeriach handlowych dokonywana jest waloryzacja podstawowych stawek czynszów najmu.


17-10-2014

UOKiK nie ma zastrzeżeń do klauzul kontrybucyjnych

Powszechną praktyką podejmowaną przez najemców anchorowych w centrach handlowych jest dążenie do wprowadzania do umów najmu tzw. klauzul kontrybucyjnych.


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.