17-10-2014

Causa Finita partnerem merytorycznym Shopping Center Forum

<p>Kancelaria Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm specjalizująca się w prawie nieruchomości oraz kompleksowej obsłudze proces&oacute;w inwestycyjnych została partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2014 Fall Edition.</p> <p>&ndash; Chcielibyśmy podczas Shopping Center Forum &ndash; wraz z naszymi partnerami z Unii Deweloper&oacute;w Nieruchomości Komercyjnych rozpocząć cykl dyskusji o problemach deweloper&oacute;w nieruchomości komercyjnych w Polsce. Nie ulega bowiem wątpliwości, że problemy takie istnieją &ndash; powiedział w rozmowie z portalem Retailnet Robert Szczepanek, radca prawny i założyciel Kancelarii Causa Finita.</p> <p>&ndash; Deweloperzy borykają się z przewlekłością procedur administracyjno-prawnych, ekoterrorystami, oderwanymi od reali&oacute;w gospodarczych oczekiwaniami lokalnych władz, nieuczciwymi najemcami, niedookreślonymi standardami i przepisami prawa obejmującymi najem lokali w centrach handlowych, etc. Chcielibyśmy, aby w ślad za taką dyskusją poszła inicjatywa ustawodawcza mająca na celu zmianę niekorzystnych dla deweloper&oacute;w przepis&oacute;w &ndash; podkreśla Robert Szczepanek.</p> <p>Więcej na stronie: retailnet.pl</p>


17-10-2014

Unia Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych: nowe stowarzyszenie deweloperów

<p>24 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą Unia Deweloper&oacute;w Nieruchomości Komercyjnych. Inicjatorem powstania stowarzyszenia jest rzeszowska kancelaria prawnicza Causa Finita, kt&oacute;ra specjalizuje się &nbsp;w prawie nieruchomości oraz obsłudze proces&oacute;w inwestycyjnych &nbsp;obejmujących przede wszystkim nieruchomości komercyjne takie jak centra handlowe oraz hotele.</p> <p>Nowopowstałe &nbsp;stowarzyszenie za &nbsp;podstawowy cel postawiło sobie stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, nawiązywania kontakt&oacute;w osobistych i biznesowych, tworzenia klimatu wsp&oacute;lnych przedsięwzięć gospodarczych wśr&oacute;d deweloper&oacute;w. Planowane są także liczne szkolenia z zakresu istotnych zagadnień rynku &nbsp;przy wsp&oacute;łpracy z International Council of Shoping Centres (ICSC), &nbsp;opiniowanie zmian legislacyjnych oraz komentowanie &nbsp;działań organ&oacute;w władzy publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości komercyjnych.</p> <p>Założyciele wskazali wiele istotnych z ich punktu widzenia spraw, kt&oacute;rymi stowarzyszenie powinno się zajmować, m.in. podejmowaniem działań mających &nbsp;na celu poprawienie wizerunku dewelopera w świadomości społecznej, pogłębianiem wsp&oacute;łpracy z władzami samorządowymi oraz stowarzyszeniami ochrony środowiska, a &nbsp;także rozwiązywaniem takich praktycznych problem&oacute;w jak rozliczanie opłat eksploatacyjnych.</p> <p>W spotkaniu założycielskim wzięli udział reprezentanci kluczowych &nbsp;firm deweloperskich w Polsce. &nbsp;Przedstawicielem &nbsp;stowarzyszenia wybrany został Pan Mariusz P&oacute;łtorak z firmy Develop Investment.&nbsp;</p> <p>W czerwcu tego roku stowarzyszenie planuje zorganizowanie merytorycznej konferencji na temat hoteli w centrach handlowych.</p> <p>Więcej na stronie: retailnet.pl</p>


17-10-2014

Powstaje nowe stowarzyszenie deweloperów

<p><strong>W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie założycielskie Unii Deweloper&oacute;w Nieruchomości Komercyjnych. O nowym stowarzyszeniu deweloper&oacute;w portal retailnet.pl rozmawia z inicjatorem jego powołania &nbsp;mec. Robertem Szczepankiem &nbsp;z kancelarii Prawnej Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm</strong></p> <p><strong>Jakie są powody powołania stowarzyszenia skupiającego deweloper&oacute;w powierzchni handlowych?</strong></p> <p>Na rynku nieruchomości komercyjnych brak jest podmiotu reprezentującego interesy deweloper&oacute;w nieruchomości komercyjnych.<br /> Jest to szczeg&oacute;lnie widoczne na płaszczyźnie publiczno-prawnej, gdzie deweloperzy w praktyce nie istnieją jak podmiot opiniujący zmiany legislacyjne czy też komentujący działania organ&oacute;w władzy publicznej w sprawach istotnych z punktu widzenia ich&nbsp;działalności.&nbsp;Nadto z naszych obserwacji wynika, że deweloperzy nieruchomości komercyjnych nie są w wystarczającym stopniu zainteresowani integracją interes&oacute;w branży, postrzegając się bardziej jako&nbsp;konkurenci niż partnerzy.&nbsp;Stąd w zamiarze naszego Stowarzyszenia jest pokazywanie korzyści wynikających z istnienia płaszczyzny wymiany doświadczeń, nawiązywania kontakt&oacute;w osobistych i biznesowych, tworzenia klimatu wsp&oacute;lnych przedsięwzięć gospodarczych, szkoleń z zakresu rozwoju rynku deweloperskiego w Polsce i na świecie, etc.</p> <p><strong>Z czyjej inicjatywy powstaje stowarzyszenie?</strong></p> <p>Stowarzyszenie powstaje z inicjatywy Kancelarii Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm.&nbsp;Jako doradca prawny działający od 6 lat praktycznie wyłącznie na rynku nieruchomości komercyjnych, na co dzień stykamy się z problemami tej branży.&nbsp;Stowarzyszenie jest odpowiedzią na potrzebę zmiany otoczenia biznesowego i prawnego, w jakim funkcjonują deweloperzy.</p> <p><strong>Kto może do niego należeć? Jakie należy spełnić warunki, by być członkiem stowarzyszenia?</strong></p> <p>Nie ma specjalnych wymog&oacute;w ograniczających dostęp do Stowarzyszenia.&nbsp;Jego członkami mogą zostać osoby fizyczne zaangażowane w projekty nieruchomości komercyjnych po stronie deweloper&oacute;w jak i &ndash; na zasadzie członk&oacute;w wspierających &ndash; sp&oacute;łki prawa handlowego z branży deweloperskiej.</p> <p><strong>Kto weźmie udział w spotkaniu założycielskim?</strong></p> <p>Sw&oacute;j udział w spotkaniu założycielskim potwierdzili przedstawiciele większości największych deweloper&oacute;w w Polsce.</p> <p>Więcej na stronie: retailnet.pl</p>


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.