20-10-2014

Spółka komandytowa jako najemca. Pułapka dla wynajmującego?

Brak weryfikacji struktury prawnej oraz kondycji finansowej potencjalnego najemcy bywa dla wynajmującego brzemienny w skutkach. Może się bowiem okazać, że potencjał płatniczy takiego najemcy jest czysto iluzoryczny.


17-10-2014

Najemca nie płaci. Odciąć media?

W umowach najmu lokali w galeriach handlowych wynajmujący, aby zapewnić sobie terminowe regulowania czynszu i innych opłat, zawierają z reguły szereg postanowień mających na celu zdyscyplinowanie najemców i wymuszenie płatności.


17-10-2014

Hotele sieciowe w centrach handlowych

<p>Zmieniający się rynek nieruchomości komercyjnych, nieustanny postęp, modyfikacje kierunk&oacute;w marketingowych oraz otwieranie się na nowe grupy klient&oacute;w i najemc&oacute;w jest przedmiotem wielu badań oraz analiz. Stowarzyszenie Unia Deweloper&oacute;w Nieruchomości Komercyjnych (http://www.udnk.pl) postanowiło rozpocząć cykl spotkań &ndash; paneli dyskusyjnych dla developer&oacute;w i specjalist&oacute;w związanych z centrami handlowymi, biurowymi i hotelowymi. Ich celem będzie wymiana doświadczeń i poszukiwanie praktycznych rozwiązań biznesowych możliwych do zastosowania w polskiej rzeczywistości gospodarczej.</p> <p>Cykl zainauguruje panel dyskusyjny: Hotele sieciowe w centrach handlowych, kt&oacute;ry odbędzie się w Warszawie w dniu 26 września 2012 r. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z synergią funkcjonowania hotelu sieciowego zlokalizowanego w centrum handlowym, a samym centrum, na podstawie polskich i międzynarodowych doświadczeń (New Generation Malls). Przedmiotem dyskusji będą r&oacute;wnież zagadnienia związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem tego typu inwestycji (projektowaniem centrum z częścią hotelową, umową najmu, doświadczeniami operator&oacute;w hoteli).</p> <p>Jednym z gł&oacute;wnych moderator&oacute;w panelu będzie Alex Kloszewski (Colliers International). Podzieli się on swoją wiedzą na temat aktywności centr&oacute;w handlowych w r&oacute;żnych środowiskach w USA, Kanadzie i Meksyku. Om&oacute;wi metody finansowania hotelu znajdującego się w centrum handlowym, jak r&oacute;wnież czynniki wpływające na rentowność i maksymalizację korzyści związanych z taką inwestycją.</p> <p>Natomiast mecenas Robert Szczepanek (Causa Finita &ndash; Commercial Real Estate Law Firm) przedstawi prawny aspekt umiejscawiania hoteli sieciowych w centrach handlowych. Zaprezentuje między innymi r&oacute;żnice pomiędzy umową najmu powierzchni użytkowej i umową najmu powierzchni pod działalność hotelarską.</p> <p>Do dyspozycji uczestnik&oacute;w panelu będą r&oacute;wnież eksperci: David Heijligers (Louvre Hotels), Andrzej Wojcik (PUHiT S.A.), Ireneusz Węgłowski (ACCOR/ORBIS), Witold Ignatowski &ndash; (De Silva), Miguel Martins (PHC), Stefan Schnoor (Motel One), Andrzej Michalik (PRC Architects) i inni.</p> <p>Uczestnikami panelu będą członkowie Stowarzyszenia, deweloperzy, instytucje finansujące, operatorzy hotelowi, konsultanci i specjaliści związani z nieruchomościami komercyjnymi.</p> <p>Wstęp na wszystkie spotkania organizowane przez UDNK jest bezpłatny, odbywa się na podstawie zaproszeń, kt&oacute;re są rozsyłane przez Stowarzyszenie po wcześniejszym uzyskaniu informacji o chęci uczestnictwa w panelu.</p> <p>Więcej na stronie: retailnet.pl</p>


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.