Anna Bek

Anna Bek

Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od stycznia 2013 roku jest członkiem OIRP w Rzeszowie. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w rzeszowskich kancelariach prawnych. Posiada praktykę w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, rynku nieruchomości. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną deweloperów nieruchomości komercyjnych, analizą umów występujących w obrocie gospodarczym dotyczących nieruchomości, opiniuje istotne dla inwestora lub najemcy zagadnienia prawne a także prowadzi sprawy sądowe korzystając z doświadczenia i znajomości specyfiki stosunków prawnych między wynajmującym a najemcą oraz biznesowej specyfiki branży.

Nasz zespół